H.E. Mr. Pim van der Berg

  • PDF

H.E. Mr. Pim van den Berg is van huis uit planoloog. Hij was tientallen jaren werkzaam op het terrein van de Volkshuisvesting.

In 2006 werd Van den Berg raadslid in Amersfoort, aanvankelijk voor Jouw Amersfoort, vanaf 2010 was hij fractievoorzitter voor D66. Van oktober 2011 tot en met mei 2015 was Pim van den Berg wethouder van de gemeente Amersfoort. In Amersfoort heeft hij zich bezig gehouden met Binnenstedelijke Ontwikkeling en projecten, Monumentenzorg en Welstand, Cultureel klimaat, Economie, Vastgoed en grondzaken, Duurzaamheid en Stadshart.

RAADSLID EN WETHOUDER
In de jaren ’90 werkte Van den Berg bij het ministerie van VROM als waarnemend inspecteur en als hoofd uitvoering individuele huursubsidie en objectgebonden subsidies. De laatste tien jaar was hij actief als interim-manager voornamelijk bij waterschappen. Daar hield hij zich bezig met reorganisaties, bestuursadvisering, vormgeven van beleid en uitvoering geven aan tientallen projecten in complexe gebiedsprocessen met vele stakeholders.

Media Partner

Our ICT Partner

You are here